Metsäpalvelut

Metsien ja peltojen maanmuokkausta Uudenkaupungissa, Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa

T:mi Hannu Kiviniemi palvelee maan- ja metsänomistajia niin pienissä kuin suurissa maanmuokkaustöissä. Toteutamme sala- ja avo-ojitukset, mätästykset ja muut maanmuokkaukset huolelliseen työskentelyyn panostaen ja ympäristöä kunnioittaen. Toiminta-alueeseemme kuuluvat niin Uusikaupunki, Turku, Turun saaristo kuin muu Varsinais-Suomi.

Ojitus

Metsäojitus palvelee metsätaloutta muun muassa säätelemällä puiden kasvualustan happi- ja vesipitoisuuksia sekä helpottamalla puiden korjuuta. Pelto-ojituksessa ylimääräinen vesi ohjataan pois joko avo- tai salaojituksen avulla. Ojituspalveluihimme kuuluvat niin avo- ja salaojitus kuin kunnostusojitus.

Mätästys

Mätästystä käytetään metsikön uudistamisen yhteydessä metsän kasvuolosuhteiden parantamiseksi. Teemme sekä ojitusmätästyksiä, laikkumätästyksiä että kääntömätästyksiä kohteesta riippuen.

Laikutus

Muun muassa kivikko- ja rinnemaiden maanmuokkauksessa käytetty laikutus tarkoittaa humuksen poistoa kivennäismaan päältä. Perinteiseen laikkurilla tehtävään laikutukseen verrattuna kaivurilaikutus mahdollistaa esimerkiksi yksilöllisemmän jäljen.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous kohteestasi. Vuosikymmenien kokemuksemme takaa työn laadun.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
metsäpalvelut metsäpalvelut

Erikoisalustaiset kaivukoneet vaativaan metsäkäyttöön

Tutustu lehtiartikkeliin Hitachi ZX3-sarjan kaivukoneista.

Lehtileike: Metsäalan ammattilehti 3/09 (pdf)